oddíl kuželek

SK Podlužan prušánky

banner

Valná hromada TJ Podlužan Prušánky

Zápis z Valné hromady "zde"   Stanovy SK Podlužan "zde" Zpráva revizní komise " zde"

Pozvánka :

Výkonný výbor spolku Tělovýchovná jednota Podlužan Prušánky, se sídlem v Prušánkách č.p.139, 696 21 Prušánky. IČ 47375744 , zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl L, vložka č.2703 (dále jen TJ) svolává tímto 

na den 20.března 2016 v 16:00 hodin do přísálí kulturního domu v Prušánkách, řádnou valnou hromadu.

Pořad valné hromady:

a) Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromad

b) Změna názvu

c) Zrušení atletického oddílu

d) Změna stanov dle § 3041 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - nové úplné znění

e) Projednání zprávy kontrolní komise

f) Odvolání stávajících členů Výkonného výboru TJ

g) Odvolání stávajícího předsedy

h) Odvolání stavajících členů Kontrolní komise TJ

i) Volba nových členů Výkonného výboru 

j) Voba předsedy Výkonného výboru 

k) Volba členů Kontrolní komise 

l) Diskuze

m) Závěr valné hromady 

Prezentace bude zahájena v 15:45 hodin